​​ Chính sách Đổi trả - Hoàn tiền - Thueloakeo.vn

Kiểm tra - đổi trả khi nhận sản phẩm

Quý khách được quyền kiểm tra, test khi nhận sản phẩm.

Nếu quý khách không đồng ý, hoặc sản phẩm bị lỗi. Quý khách có thể yêu cầu nhân viên giao sản phẩm khác, hoặc trả sản phẩm và hoàn tiền.

Sau khi đã nhận sản phẩm

Sau khi đã hoàn tất giao nhận, Thueloakeo.vn sẽ hỗ trợ bảo hành và không hoàn tiền dưới mọi hình thức.

Chính sách bảo hành có thể xem chi tiết tại đây:

Chính sách Hỗ trợ - Bảo hành