​​ Chính sách vận chuyển - Thueloakeo.vn

Thueloakeo.vn cung cấp dịch vụ cho thuê loa kéo và bán sản phẩm loa kéo.

Chính sách vận chuyển và giao nhận được thỏa thuận giữa Công Ty và khách hàng trong từng hợp đồng cụ thể, theo yêu cầu của mỗi khách hàng.

Thueloakeo.vn có thể cung cấp dịch vụ giao hàng miễn phí cho khách hàng theo từng đợt khuyến mãi hoặc thỏa thuận theo từng đơn hàng cụ thể.

Vui lòng liên hệ số hotline: 0865.54.54.86 để biết thêm thông tin.

Đối với trường hợp khách hàng muốn thay đổi thời gian giao hàng, xin vui lòng liên hệ theo số hotline: 0865.54.54.86

Thueloakeo.vn sẽ cố gắng đáp ứng theo thời gian yêu cầu của khách hàng nhưng vẫn cần phải đảm bảo quy định giao hàng của Thueloakeo.vn.